Àrees d’educació infantil

L’educació infantil és el període educatiu comprès entre els 0 i els 6 anys dels nens. Comprèn dues etapes, la primera que és de caràcter privat i que si no està becada pot suposar una important despesa per als pares, i la segona fase, a partir dels 3 anys, on s’estableix ia una educació gratuïta.

Aquest segon cicle continua sent voluntari, però a Espanya pràcticament la majoria dels nens s’escolaritzen en primer d’educació infantil a les escoles públiques o concertades. Amb el propòsit que els petits adquireixin habilitats socials i es desenvolupin en el pla afectiu, a més de començar a estimular el seu intel·lecte i de fomentar la seva autonomia personal, l’educació infantil s’ha convertit ja en el nostre país en una cosa necessària i gairebé sense discussió per la majoria dels progenitors.

Els objectius que té aquest segon cicle d’infantil són força oberts i flexibles, perquè puguin ser adaptats a les necessitats i particularitats de cada grup d’alumnat. En general, es tracta que els nens adquireixin una sèrie d’habilitats que els ajudi tant en el seu futur rendiment escolar com en el seu desenvolupament personal. Aquesta flexibilitat fa que les diferents àrees d’educació infantil s’estructurin en base a les anomenades àrees d’educació infantil o àmbits d’experiència, que són tres:

1- Coneixement de si mateix i dels altres: conèixer el seu propi cos, apreciar les seves possibilitats d’acció, respectar les diferències amb els altres i adquirir poc a poc autonomia per al seu desenvolupament com a persona. En aquesta àrea es pretén que el nen vagi construint la seva pròpia identitat i vagi augmentat la seva maduresa emocional.

2-Coneixement de l’entorn: observar i conèixer el seu entorn familiar, social i natural, desenvolupament de les capacitats afectives, aprendre a relacionar-se amb tot el que els envolta, i adquirir pautes per a la convivència. Primer de tot es busca que els nens coneguin els diferents contextos del seu entorn i la seva integració en cada un d’ells.

3-Llenguatges, comunicació i representació: desenvolupar el seu propi llenguatge i adquirir habilitats comunicatives, iniciar-se en la lecto – escriptura i en les habilitats logicomatemàtiques. Aquesta àrea persegueix millorar i ensenyar les diferents formes de comunicació i de representació del medi. Ajudar els nens a representar la realitat o ser capaços d’expressar pensaments és el seu objectiu primordial.

A partir d’aquestes àrees d’Educació Infantil les comunitats autònomes tenen competències per organitzar els continguts de cadascuna d’elles, d’aquí les diferències que hi pot haver entre diferents col·legis d’Espanya, que porten a terme els seus propis projectes curriculars.

Però el punt de partida és el mateix per a tota l’educació infantil nacional i està sempre fonamentat en mètodes que es basen en l’experiència, els jocs i les activitats, tot això integrat en un ambient afectiu i d’atenció a la diversitat que fa als petits sentir-se còmodes i motivats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *